×

Features

Pricing

Family


Log in

menu

Polityka prywatności i plików cookies:

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach systemu WodGuru.

Dostawcą i administratorem systemu jest Tomasz Szadkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Szadkowski WodGuru”, ul. Wiejska 8/20, 61-019 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6731847352.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@wod.guru.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Tomasz Szadkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Szadkowski WodGuru”, ul. Wiejska 8/20, 61-019 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6731847352,

 2. System – system WodGuru dostępny pod adresem https://wod.guru,

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Systemu.

§ 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi w postaci udostępniania mu Systemu.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług.

 4. W stosunku do danych osobowych innych podmiotów niż Użytkownik przetwarzanych w Systemie w związku z korzystaniem z Systemu przez te podmioty, administratorem jest Użytkownik, natomiast Administrator jest procesorem, czyli podmiotem, któremu Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Systemu. W związku z tym, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Administrator gwarantuje poufność wszystkich danych osobowych, które przetwarzane są w ramach Systemu. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

 2. prawo do przenoszenia danych,

 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Systemu.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Systemu przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Systemu:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Systemu.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Systemu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest System.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Systemem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.