Marketing

Tabela do testu: kto jest Twoim najlepszym klientem

Kto jest twoim najlepszym klientem?

Prowadząc własny klub na pewno zauważasz, że praca z ludźmi może być bardzo motywująca, ale też zwyczajnie trudna i męcząca. Dotyczy to zarówno kwestii finansowych w klubie, jak i relacji